DOO MONTAŽA ĐUKIĆ MONT nastala je od male zanatske radnje SZR MONTAŽA ĐUKIĆ i počela je sa radom i uslugama 01.04.1994. god.

Sada kao preduzeće koje pruža usluge iz sledećih oblasti proizvodnje delova, montažu i remont parnih kotlova u termoenergedskim postrojenjima, industrijskih postrojenja, parovodnih, gasovodnih i toplovodnih cevovoda, čeličnih konstrukcija.

Danas DOO Montaža Đukić Mont raspolaže sa kapacitetom od 100 radnika u radnom odnosu od kojih se izdvaja:

  • 10 Zavarivača Argon Elektro kombinacija sa atestom
  • 10 bravara, cevara izometričara
  • 45 KV i VK bravara montera
  • 20 Elektro i CO2 zavarivača sa odgovarajućim atestom
  • 10 tesara
  • 10 armirača
  • 15 zidara

Po potrebi investitora angažujemo daleko veći broj radne snage sa potrebnim alatom za preko 100 radnika za rad na objektima wlektroprivrede, rafinerija i rudarstva konstrukcije cevovoda i završnih građevinskih radova.

Naša firma takođe poseduje Sertifikat JUS ISO 9001:2008, a imamo i dobru saradnju sa sertifikacionim kućama koje su nam od velike pomoći, jer nas usmeravaju na pravilan rad u okviru evropskih normi koje su sve više zahtevnije u pogledu kvaliteta i sigurnosti na radu.

Svojim iskustvom svih ovih godina DOO Montaža Đukić Mont radeći kao podizvođač na domaćem tržištu i manjim objektima u Crnoj Gori sa sigurnošću ističe svoj kvalitet, tačnost i pouzdanost.

DOO Montaža Đukić Mont investira u snagu ljudskih resursa, opreme i alata i sve to u cilju da u budućnosti ostane pouzdan partner na strateškim poslovima kako u zemlji tako i u inostranstvu.